Rekolekcje sióstrDo naszego domu przyjeżdżają nie tylko pielgrzymi, ale również nasze siostry. Tym razem w dniach 11-20 lipca przebywały u nas, by wsłuchując się w List Pana Boga - Biblię, pogłębić swoją więź z Jezusem. Rekolekcje "Lectio Divina" podczas których czytałyśmy, rozważałyśmy i modliłyśmy się Słowem Bożym poprowadził o.Piotr Łoza. Ojciec przypomniał nam, jak ważne jest codzienne rozważanie Pisma Świętego, w którym jest ukryte Serce Boga, a On przecież nas kocha, daje łaskę i nam błogosławi, bo jesteśmy Jego dziećmi. Ostatni dzień rekolekcji był szczególnie ważny, gdyż cztery z młodych sióstr odnowiły na kolejne lata śluby czystości Bogu poświęconej, ubóstwa i posłuszeństwa, co było dla nas powodem do wielkiej radości i wdzięczności za dar powołania każdej z nas. Chyba możemy  powiedzieć, że dzięki Słowu Boga, które podczas tych rekolekcji nas prowadziło, nasze życie zostało oświetlone.