FOREMKA PANA BOGANie, to nie jest czwarty wpis o piernikach :)
Św. Augustyn nazwał Maryję „FORMA DEI” czyli foremką Pana Boga. W Niej została kształtowana ludzka natura Boga. Z Niej Syn Boży wziął rysy twarzy, być może kształt nosa i miękkość włosów. I gdy trzymała Go w ramionach w zimnej grocie betlejemskiej, Józef śmiało mógł powiedzieć: „Patrz, jest taki podobny do Ciebie, Miriam!”
Św. Ludwik M. Grignion de Montfort napisał: „Ktokolwiek rzuci się do tej formy, którą jest Ona, i pozwoli się urabiać, otrzymuje rysy Jezusa Chrystusa”