Stół Sędziowski w Kochanowie- 7 km

Średniowieczny zabytek wykonany z piaskowca. Służył do rozstrzygania sporów i wydawania wyroków sądowych. Stół ma około 200 cm długości, 76 cm szerokości i 110 cm wysokości, niewysokie kamienne siedziska, niektóre z oparciami. Jest jedynym zachowanym zabytkiem średniowiecznym na Dolnym Śląsku.