Sanktuarium

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

OPACTWO KRZESZOWSKIE należy do najcenniejszych zabytków architektury na Śląsku i do najpiękniejszych budowli barokowych w Polsce. Jego początki sięgają roku 1242, kiedy to księżna Anna, wdowa po księciu Henryku II Pobożnym, ufundowała to opactwo dla zakonu benedyktynów sprowadzonych z Czech. W 1292 r. książę świdnicko-jaworski Bolko I, wnuk Henryka II Pobożnego, oddał klasztor cystersom z Henrykowa. W rękach cystersów opactwo zaczęło szybko się rozwijać i wkrótce stało się poważnym ośrodkiem kulturalnym dla rozległych obszarów kotliny kamiennogórskiej i dalszych jej okolic po Strzegom i Świdnicę.

Szczególny rozkwit przeżywał klasztor z końcem XVII i w XVIII w. za działalności opatów Bernarda Rosy i Innocentego Fritscha, który zakończył się w roku 1810 sekularyzacją zakonu przez władze pruskie.  W tym to roku król pruski Fryderyk III wydał edykt, na mocy którego opactwo krzeszowskie przestało istnieć. Zakonnicy musieli opuścić swój konwent, a cały majątek przepadł na rzecz państwa pruskiego. Na szczęście świątynie i zabudowania klasztorne, chociaż tracąc na znaczeniu jako ośrodki kultu religijnego, były pod opieką konserwatorów, co uchroniło cały zabytkowy kompleks od kompletnej ruiny. Stan ten trwał do 1924 roku. Wtedy to do Krzeszowa po wielu wiekach nieobecności wrócili benedyktyni, którzy na powrót założyli swoje opactwo. To dzięki ich pracy całemu kompleksowi udało się odzyskać świetność. Benedyktyni, zgodnie ze swoimi zwyczajami dużo uwagi poświęcili także dokumentowaniu i opisywaniu historii tego miejsca i dokonań cystersów. W 1940 roku cały majątek klasztoru został przejęty przez III Rzeszę. W budynkach klasztornych zorganizowano miejsce internowania dla śląskich żydów. Budynki, w których przez wieki żyli zakonnicy wykorzystywane były także jako obóz przejściowy dla jeńców wojennych.

Po II wojnie, w 1946 roku, w klasztorze osiedliły się siostry benedyktynki ze Lwowa. Natomiast probostwem zawiadują księża diecezjalni. Dla historii Krzeszowa niezwykle ważne były dwa wydarzenia: w 1997 roku, podczas pielgrzymki do ojczyzny papież Jan Paweł II koronował obraz Matki Bożej Łaskawej, a rok później Ojciec święty podniósł świątynię w Krzeszowie do godności Bazyliki Mniejszej. Obecnie Krzeszów pełni rolę głównego sanktuarium Diecezji Legnickiej.

Więcej o Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej – www.opactwo.eu