Historia domu

Początki naszej obecności w Krzeszowie sięgają roku 1893. Pierwsze siostry elżbietanki, które wówczas nazywano szarymi siostrami, przybyły tu w celu opieki nad chorymi. Pierwotnie zamieszkiwały w części byłego klasztoru pocysterskiego. Gdy wspólnota powiększyła się, nabyły nową posiadłość, do której sprowadziły się 1 lipca 1918 roku.
W czasie wojen światowych i w okresie międzywojennym spieszyły z pomocą do chorych i potrzebujących. Od 1934 roku opieką otoczyły najmłodszych mieszkańców Krzeszowa i okolic prowadząc „Ogródek Dziecięcy”. Wszystkie te dzieła charytatywne rozwijały się pod czułym okiem Matki Bożej Łaskawej, czczonej w Krzeszowie od XIII wieku.
W latach 1954 – 1975 Siostry zostały pozbawione nieruchomości i wywiezione do obozu pracy w Kobylinie. W klasztorze utworzono wówczas ośrodek zdrowia.
Gdy siostry powróciły do Krzeszowa w 1975 r. dom wymagał generalnego remontu. Mimo trudnych warunków, w tym samym roku, przyjęły w swych skromnych progach młodzież z ruchu oazowego, który w tym czasie prężnie się rozwijał. Od tego też roku rozpoczął się nowy charakter naszej działalności apostolskiej w Krzeszowie. Wiele grup młodzieżowych spędzało tu wolny czas, by pogłębić swoją wiarę i odkrywać Boże plany. W organizowanych dniach skupienia i rekolekcjach chętnie uczestniczyła także młodzież z Krzeszowa i okolic. W tym czasie Siostry zaangażowane były również w katechizację oraz przygotowywały dzieci i młodzież do sakramentów świętych.
  Od 1980 roku zaczęto też organizować rekolekcje i spotkania formacyjne dla dorosłych. Swoje dni odnowy duchowej przeżywały tu m.in. takie wspólnoty jak: Domowy Kościół, Dialogi małżeńskie, Anonimowi alkoholicy. Wiele serii rekolekcji odbyło się także dla sióstr, kleryków i kapłanów.
W latach 1982-84 trwała rozbudowa domu i jego generalny remont.

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej od wieków jest miejscem, które odwiedza wielu pielgrzymów. Pątnicy przybywali tu (i nadal przybywają) z okolic, jak i z całej Europy, a dziś nawet i świata. Wielu z nich indywidualnie lub grupowo zatrzymuje się w Krzeszowie, by wypraszać potrzebne łaski. Często też modlą się w naszej domowej kaplicy. Wspólnota domu stara się wychodzić naprzeciw potrzebom gości, aby dopomóc im w tym czasie odpoczynku i modlitwy. W 2002 roku oddane zostały do użytku gości dwie duże sale spotkań. Siostry są do dyspozycji, gdy chodzi o rozmowy indywidualne oraz w grupach. Modlitwą naszą otaczamy tych, którzy byli, są i będą gościć w naszych progach.

 

Siostry, które jako pierwsze tworzyły historię naszego domu:

Nasz Dom w różnych okresach powstawania:

 


Robotnicy przy budowie:

 

Ogród w różnych porach roku:

 

Kaplica zmieniająca swoje oblicze:


 

Jadalnia dla gości też różniła się od tej obecnej: