Głazy krasnoludków w Gorzeszowie - 4,5 km

Głazy Krasnoludków to rezerwat przyrody oddalony ok. 5 km od Krzeszowa. Oprócz walorów przyrodniczych, Gorzeszowskie Skałki wyróżnia także legenda o zamieszkujących je krasnoludkach. Prawdopodobnie były wysokości dwóch stóp, miały ogromne brody i stopy i ubrane były w płaszcze i kaptury. Płochliwego krasnala trudno było zobaczyć. Jednak pewnego dnia jeden z nich zapragnął poślubić córkę gospodarza. Ten wyśmiał go i nawyzywał od karłów. Zdenerwowany krasnal podskoczył do góry, uderzył pięścią gospodarza w twarz, aż ten runął na ziemię. Gdy się ocknął krasnala nie było już w okolicy. Nie było także w domu córki gospodarza, po której słuch zaginął. Nie wiadomo, czy była to sprawka mieszkańca skałek.
Gorzeszowskie Skałki wypiętrzają się na długości około 1,5 km na szerokość 100-200 metrów. Cały grzbiet skałek porasta czysty bór świerkowy. Teren został objęty ochroną w 1970 roku poprzez utworzenie tu rezerwatu „Głazy Krasnoludków”. Przy skałkach jest parking oraz miejsce na ognisko.